Tuesday, Nov 21st

Last update10:53:45 PM GMT

RSS
You are here JOW Wybory Polskie

Wybory Polskie

Jak kodeks wyborczy narusza konstytucyjne prawo do sądu

Email Drukuj PDF

Polskie prawo wyborcze zawiera wiele złych rozwiązań. Złe rozwiązanie wybrano w kwestii zasadniczej, jaką jest system wyborczy: w wyborach do Sejmu, do sejmików wojewódzkich i do rad powiatów stosowany jest system proporcjonalny, który jest niezrozumiały dla przeciętnego wyborcy, a ponadto uzależnia posłów i radnych

Widmo krąży po III RP! Widmo Lenina!

Email Drukuj PDF

LeninWłodzimierzowi Leninowi partia nie była potrzebna do wysłuchania opinii ludu. Partia nowego typu miała być narzędziem przeprowadzenia rewolucji, przekształcenia społeczeństwa wg idei, które najlepiej znał on sam, w nieco mniejszym stopniu znali jego współpracownicy, a do których dopiero

Wybory Polskie: Ruch ludowy

Email Drukuj PDF

B. WysłouchDla ruchu ludowego kwestia zasad i formuły wyborczej miała zasadnicze znaczenie. Dążył on do szeroko rozumianej demokratyzacji stosunków społecznych i politycznych, a w obrębie tego do emancypacji wsi polskiej, uczynienia chłopa obywatelem i realnym współgospodarzem kraju. Osiągając ów cel nie szukał

Poprawiony: czwartek, 10 maja 2012 13:35

Wybory Polskie: Ruch socjalistyczny

Email Drukuj PDF

Jodko-NarkiewiczZorganizowany ruch robotniczy miał zróżnicowany stosunek wobec prawa wyborczego do ciał przedstawicielskich. Nurt rewolucyjny, owiany marksowską wizją rewolucji, bagatelizował parlamentarną drogę przekształcania rzeczywistości kapitalistycznej.

Poprawiony: czwartek, 10 maja 2012 13:36

Wybory Polskie: Endecja w zaborze rosyjskim

Email Drukuj PDF

J. PopławskiJeszcze inaczej narodowa demokracja kreśliła swoje stanowisko w sprawie zasad i formuły wyborczej w zaborze rosyjskim. Odmiennie bowiem rzecz widziała w Królestwie Polskim i na Kresach. Do początku XX wieku, gdy Rosja była państwem autokratycznym, w programach dla zaboru rosyjskiego endecja

Poprawiony: czwartek, 10 maja 2012 13:36

Wybory Polskie: Endecja na Śląsku Cieszyńskim

Email Drukuj PDF

J. CienciałaOdmienne było niż w całej Galicji było podejście narodowych demokratów do zasad i formuły wyborczej na Śląsku Cieszyńskim. Po zajęciu Śląska przez Prusy w XVIII w. część tej prowincji pozostała w Austrii - były to księstwa Cieszyńskie i Opawskie. Po przekształceniu Austrii w państwo

Poprawiony: czwartek, 10 maja 2012 13:36

Wybory Polskie: Endecja w zaborze austriackim (Galicja)

Email Drukuj PDF

J. PopławskiGłównym polem doświadczalnym, na którym demokracja narodowa testowała poglądy w sprawie prawa wyborczego i przedstawiała projekty najbardziej rozwinięte była Galicja. Dostrzegała, że prawo to było tu uwikłane w szereg odniesień – musiało uwzględniać relacje pomiędzy Galicją a rządem wiedeńskim

Poprawiony: czwartek, 10 maja 2012 13:36

Wybory Polskie: Endecja w zaborze pruskim

Email Drukuj PDF

W. KorfantyStanowisko wobec zasad i formuły wyborczej wypracowała endecja również w zaborze pruskim. Dążąc do objęcia swoją działalnością wszystkich ziem polskich, pojawiła się w nim w samym końcu XIX wieku, najpierw na Górnym Śląsku, później w Wielkopolsce. Początkowo była to aktywność jednostek

Poprawiony: czwartek, 10 maja 2012 13:37

Wybory Polskie: Endecja

Email Drukuj PDF

R. DmowskiSpośród polskich ugrupowań politycznych, podnoszących na przełomie XIX i XX wieku ideę niepodległości Polski, najbardziej wszechstronne, rozbudowane poglądy, opinie w sprawie zasad wyborczych i formuły wyborczej miała narodowa demokracja. Przedstawienie jej stanowiska w tej sprawie

Poprawiony: czwartek, 10 maja 2012 13:37

Falstart JOW

Email Drukuj PDF

WyboryJednomandatowe okręgi w wyborach do Senatu miały być szansą wyrwania izby wyższej z klinczu wojny PO z PiS. A skoro pojawiła się możliwość wejścia do Senatu spoza dominujących partii, warto było spróbować. I tak, niespodziewanie dla samego siebie, bo nie miałem takich planów ani ambicji, wystartowałem,

Poprawiony: wtorek, 27 września 2011 10:08

Jak zmienić ordynację

Email Drukuj PDF

JOWOd wielu już lat Polacy wypychani są z życia publicznego i są w nim zastępowani przez pośredników, przede wszystkim partie polityczne. Życie polityczne toczy się przede wszystkim w mediach i przypomina sztukę teatralną. Wszystko to redukuje pozycję Polaków: przestają być obywatelami, stają się klientami,

Poprawiony: środa, 24 listopada 2010 02:10

Wybory Polskie

Email Drukuj PDF

WyboryArtykułem dr. Zdzisława Ilskiego "U progu niepodległości" rozpoczynamy dziś nowy cykl zatytułowany "Wybory Polskie". Ta, niezwykle ważna dla kształtowania naszej świadomości obywatelskiej problematyka jest nieobecna w tzw. mediach publicznych, chociaż to właśnie one powinny prowadzić edukację publiczną

Poprawiony: czwartek, 10 maja 2012 13:38