Ryszard Kaczorowski w Koszalinie (przemówienia)

Drukuj
R. Kaczorowski

Prezydent Ryszard Kaczorowski przyjechał do Koszalina na zaproszenie ówczesnego senatora RP, a późniejszego ambasadora RP w Indiach, Krzysztofa Majki i jego małżonki Zofii. Senator pełnił wówczas funkcję przewodniczącego społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie. Jednym z celów wizyty było przełamanie impasu w budowie pomnika, spowodowanego negatywnym stanowiskiem ówczesnych władz Koszalina oraz nieprzychylnymi reakcjami koszalińskich mediów. Wizyta wykraczała jednak ponad bieżące wydarzenia i problemy. Symbolizowała nawiązanie więzi przez powojennych mieszkańców Ziem Zachodnich z przedwojenną II Rzeczypospolitą, przybywającą w osobie prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Oznaczała trwanie Polski nad Bałtykiem, zapoczątkowane Zaślubinami z Morzem w 1920 roku w Pucku, dokonanymi przez gen. Józefa Hallera.

RYSZARD KACZOROWSKI W KOSZALINIE (PRZEMÓWIENIA) - cały artykuł